• 0212 597 20 60
 • guldukardesler@gmail.com

Trafik Çıkmış Sorular 17 Aralık 2016

Trafik Çıkmış Sorular 17 Aralık 2016

 • 1

  Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? 

  • A) Trafik ışıkları
  • B) Trafik görevlisi
  • C) Trafik levhaları
  • D) Yer işaretlemeleri

 • 2

  Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir? 

  • A) Şerit
  • B) Banket
  • C) Geçiş yolu
  • D) Bağlantı yolu

 • 3

  Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir? 

  • A) Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
  • B) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
  • C) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
  • D) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

 • 4

  • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa

  • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

  Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

  • A) Mola verilmeli
  • B) Yola devam edilmeli
  • C) Gözler ovuşturulmalı
  • D) Baş dik tutulmaya çalışılmalı

 • 5

  Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

  2

  3

  4

  • A) 1
  • B) 2
  • C) 3
  • D) 4

 • 6

  Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

   

   

  2

   

  3 

   

  • A) 1
  • B) 2
  • C) 3
  • D) 4

 • 9

  Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

  • A) Taşıt giremez
  • B) Motosiklet giremez
  • C) Taşıt trafiğine kapalı yol
  • D) Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol

 • 10

  Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

  • A) 50
  • B) 70
  • C) 90
  • D) 110

 • 11

  Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

  • A) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
  • B) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
  • C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
  • D) Öndeki aracın geç işaretine uymalı

 • 12

  Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? 

  • A) 50 metre sonra durmalı
  • B) Asgari (en az) 50 km/saat hızla gitmeli
  • C) Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
  • D) Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı

 • 13

  Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

  • A) 6
  • B) 7
  • C) 8
  • D) 9

 • 13

  Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

  • A) 6
  • B) 7
  • C) 8
  • D) 9

 • 14

  Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

  • A) 1
  • B) 2
  • C) 3
  • D) 4

 • 15

  Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

  • A) Dar bir kavisle dönmeli
  • B) Hızını azaltmadan kavşağa girmeli
  • C) Karşıya geçen yayaya yol vermeli
  • D) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

 • 16

  I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

  II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

  III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

  Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır? 

  • A) I ve II
  • B) I ve III
  • C) II ve III
  • D) I, II ve III

 • 17

  Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır? 

  • A) LPG
  • B) Benzin
  • C) Motorin
  • D) Biyodizel

 • 18

  Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? 

  • A) Trafik kazalarının
  • B) Trafik işaret levhalarının
  • C) Trafikteki görevli sayısının
  • D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların

 • 19

  Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

  • A) Eskort eşliğinde
  • B) Seyyar tepe lambası taktırara
  • C) Sesli ve ışıklı işaretler vererek
  • D) Araçlarında bir gözcü bulundurarak

 • 20

  I. Arkadan çarpma

  II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma

  III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

  Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır? 

  • A) I ve II
  • B) I ve III
  • C) II ve III
  • D) I, II ve III

 • 21

  Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? 

  • A) Çevre
  • B) Çevre hakkı
  • C) Çevre düzeni
  • D) Çevre koruma

 • 22

  Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? 

  • A) Periyodik bakım kartı
  • B) Araç tescil belgesi
  • C) Yağ değişim kartı
  • D) Kasko poliçesi

 • 23

  I. Reflektör

  II. İlk yardım çantası

  III. Yangın söndürme cihazı

  Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? 

  • A) Yalnız I
  • B) I ve II
  • C) II ve III
  • D) I, II ve III


Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz...

Copyright © Özel Güldü Kardeşler Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu 2016. Tüm Hakları Saklıdır.